Megrendelő – Munkabaleset kivizsgálás

A munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni, és be kell jelenteni. Ehhez nyújt segítséget ez az adatlap, melyet megküldve részünkre jelentősen felgyorsítható a folyamat.

A munkabaleseti jegyzőkönyv elkészítéséhez kérem hiánytalanul töltse ki ezt az adatlapot, miután elolvasta az adatvédelmi tájékoztatónkat!

 

Elkészítési határidő: az adatlap megküldésétől számított 8 nap.


A munkabaleseti jegyzőkönyv elkészítését, ill. a baleset vizsgálatát csak a telefonon történt egyeztetés után kezdjük meg, ezért kérem hívjon!

 

GDPR Adatvédelmi nyilatkozat, ill. adatkezelési szerződés a 2011. évi CXII. Törvény alapján: Jelen adatlap megküldésével Megrendelő hozzájárul az itt megadott adatainak Vizsgálatot végző általi szükséges, és elégséges mértékű kezeléséhez, a jelen megrendelés teljesítésének idejére, és tudomásul veszi, hogy az elkészített Munkabaleseti jegyzőkönyvből Vizsgálatot végző másolatot sem elektronikus, sem nyomtatott formában nem őriz. Vizsgálatot végző és Megrendelő felelősséget vállal az adatkezelés idejére a tudomásukra jutott adatok biztonságos kezeléséért, ám ez nem terjed ki az adatok harmadik fél általi szándékos ellopásának esetére. Az elkészített és átadott dokumentumok őrzéséért, valamint a benne szereplő adatok biztonságos kezeléséért Megrendelő felel. A megrendelés teljesítését követően – a törvényi megőrzési határidőket kivéve – Vizsgálatot végző a részére megadott, kezelt adatokat a vizsgálat befejezését követő 3 napon belül törli. A dokumentumok elvesztése estén azok pótlására csak újbóli megrendelés és elkészítés útján van lehetőség.

Jelen adatlapban megadott adatok valódiságáért Megrendelő, az elkészített dokumentációk tartalmi megfelelőségéért pedig Szolgáltató felelősséget vállal.

Az adatvédelmi tájékoztatót megértettem, az alábbi adatok szerint kérem a munkabaleseti jegyzőkönyv elkészítését: