Megrendelő – Munkabaleset kivizsgálás


Megrendelését a következő gombra kattintva töltheti ki:


Elkészítési határidő: az adatlap megküldésétől számított 9 nap.


A dokumentációt elektronikus úton küldjük meg Önnek.


A munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni, és be kell jelenteni. Ehhez nyújt segítséget a megrendelő adatlap, melyet megküldve részünkre jelentősen felgyorsítható a folyamat.

A munkabaleseti jegyzőkönyv elkészítéséhez kérem hiánytalanul töltse ki a megrendelő adatlapot, miután elolvasta az adatvédelmi tájékoztatónkat!


A munkabaleseti jegyzőkönyv elkészítését, ill. a baleset vizsgálatát csak a telefonon történt egyeztetés után kezdjük meg, ezért kérem hívjon!

Az elkészített munkabaleseti jegyzőkönyv, és a kapcsolódó dokumentumok megküldésére a megrendelés napján kiállított átutalásos számla összegének beérkezése után kerül sor. Köszönjük megértését!


GDPR Adatvédelmi nyilatkozat, ill. adatkezelési szerződés a 2011. évi CXII. Törvény alapján:

A megrendelő adatlap megküldésével Megrendelő hozzájárul az itt megadott adatainak Vizsgálatot végző általi szükséges, és elégséges mértékű kezeléséhez, a jelen megrendelés teljesítésének idejére, és tudomásul veszi, hogy az elkészített Munkabaleseti jegyzőkönyvből Vizsgálatot végző másolatot sem elektronikus, sem nyomtatott formában nem őriz. Vizsgálatot végző és Megrendelő felelősséget vállal az adatkezelés idejére a tudomásukra jutott adatok biztonságos kezeléséért, ám ez nem terjed ki az adatok harmadik fél általi szándékos ellopásának esetére. Az elkészített és átadott dokumentumok őrzéséért, valamint a benne szereplő adatok biztonságos kezeléséért Megrendelő felel. A megrendelés teljesítését követően – a törvényi megőrzési határidőket kivéve – Vizsgálatot végző a részére megadott, kezelt adatokat a vizsgálat befejezését követő 3 napon belül törli. A dokumentumok elvesztése estén azok pótlására csak újbóli megrendelés és elkészítés útján van lehetőség.


Jelen adatlapban megadott adatok valódiságáért Megrendelő, az elkészített dokumentációk tartalmi megfelelőségéért pedig Szolgáltató felelősséget vállal.