Megrendelő – Teherkötözői igazolvány

A teherkötözői oktatás egy igen felelősségteljes tevékenység, melynek valódi jelentősége van a munkavégzés során, az esetlegesen kialakuló baleseti veszélyek megelőzése szempontjából. Ehhez nyújt segítséget ez az adatlap, melyet megküldve részünkre méginkább tökéletesíthető az együttműködés, és cégre szabható az oktatás, és a hozzá tartozó dokumentáció.

Ezek elkészítéséhez kérem hiánytalanul töltse ki ezt az adatlapot, miután elolvasta az adatvédelmi tájékoztatónkat!

 

Elkészítési határidő: az adatlap megküldésétől számított 2 hét.

A dokumentációk elkészítését, ill. az együttműködést csak a telefonon, ill. e-mailben történt ár, és egyéb tartalmi egyeztetés után kezdjük meg, ezért kérem hívjon, hogy pontosíthassunk!

 

GDPR Adatvédelmi nyilatkozat, ill. adatkezelési szerződés a 2011. évi CXII. Törvény alapján: Jelen adatlap megküldésével Megrendelő hozzájárul az itt megadott adatainak Vizsgálatot végző általi szükséges, és elégséges mértékű kezeléséhez, a jelen megrendelés teljesítésének idejére, és tudomásul veszi, hogy az elkészített dokumentációkból Szolgáltató másolatot sem elektronikus, sem nyomtatott formában nem őriz. Szolgáltató és Megrendelő felelősséget vállal az adatkezelés idejére a tudomásukra jutott adatok biztonságos kezeléséért, ám ez nem terjed ki az adatok harmadik fél általi szándékos ellopásának, és engedély nélküli felhasználásának esetére. Az elkészített és átadott dokumentumok őrzéséért, valamint a benne szereplő adatok biztonságos kezeléséért Megrendelő felel. A megrendelés teljesítését követően – a törvényi megőrzési határidőket kivéve – Szolgáltató a részére megadott, kezelt adatokat a dokumentációk elkészítését követő 3 napon belül törli. A dokumentumok elvesztése estén azok pótlására csak újbóli megrendelés és elkészítés útján van lehetőség.

 

Jelen adatlapban megadott adatok valódiságáért Megrendelő, az elkészített dokumentációk tartalmi megfelelőségéért pedig Szolgáltató felelősséget vállal.

 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy jelen megrendeléstől, annak elküldése után csak írásban lehet elállni legfeljebb egy héten belül,  a Kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül.

Egy héten túl a megrendeléstől elállni – a munkavégzés előrehaladottsága miatt – a vállalási ár 70 %-ának megfizetése mellett lehet! Ez esetben Szolgáltató megsemmisíti az addig elkészült dokumentumokat.

Az adatvédelmi tájékoztatót megértettem, az e-mailben kiajánlott árat elfogadom, és az alábbi adatok szerint megrendelem a teherkötözői oktatást a következő dolgozók részére: