Megrendelő – Biztonsági és egészségvédelmi terv

Az építőipari kivitelezési munkákhoz kapcsolódó biztonsági és egészségvédelmi terv elkészítése egy igen összetett, és felelősségteljes tevékenység, mely – ha jól van elkészítve -, valódi támasz lehet a munkavégzés során. Ehhez nyújt segítséget ez az adatlap, melyet megküldve részünkre méginkább tökéletesíthető az együttműködés, és cégre szabható a dokumentáció.

Ezek elkészítéséhez kérem hiánytalanul töltse ki ezt az adatlapot, miután elolvasta az adatvédelmi tájékoztatónkat!

 

Elkészítési határidő: az adatlap megküldésétől számított 2 hét.

A dokumentációk elkészítését, ill. az együttműködést csak a telefonon, ill. e-mailben történt ár, és egyéb tartalmi egyeztetés után kezdjük meg, ezért kérem hívjon, hogy pontosíthassunk!

GDPR Adatvédelmi nyilatkozat, ill. adatkezelési szerződés a 2011. évi CXII. Törvény alapján: Jelen adatlap megküldésével Megrendelő hozzájárul az itt megadott adatainak Vizsgálatot végző általi szükséges, és elégséges mértékű kezeléséhez, a jelen megrendelés teljesítésének idejére, és tudomásul veszi, hogy az elkészített dokumentációkból Szolgáltató másolatot sem elektronikus, sem nyomtatott formában nem őriz. Szolgáltató és Megrendelő felelősséget vállal az adatkezelés idejére a tudomásukra jutott adatok biztonságos kezeléséért, ám ez nem terjed ki az adatok harmadik fél általi szándékos ellopásának, és engedély nélküli felhasználásának esetére. Az elkészített és átadott dokumentumok őrzéséért, valamint a benne szereplő adatok biztonságos kezeléséért Megrendelő felel. A megrendelés teljesítését követően – a törvényi megőrzési határidőket kivéve – Szolgáltató a részére megadott, kezelt adatokat a dokumentációk elkészítését követő 3 napon belül törli. A dokumentumok elvesztése estén azok pótlására csak újbóli megrendelés és elkészítés útján van lehetőség.

Jelen adatlapban megadott adatok valódiságáért Megrendelő, az elkészített dokumentációk tartalmi megfelelőségéért pedig Szolgáltató felelősséget vállal.

Megjegyzés: A Biztonsági és egészségvédelmi terv nem tartalmazza az Organizációs terv helyszínrajzát, azt a helyszíni adottságok függvényében a kivitelező készíti el.

Jelen megrendelés nem tartalmazza az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet 3. § (2) szerinti koordinációs tevékenységet, és koordinátori megbízást a kivitelezési munkaterületen.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy jelen megrendeléstől, annak elküldése után csak írásban lehet elállni legfeljebb egy héten belül,  a Kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül.

Egy héten túl a megrendeléstől elállni – a munkavégzés előrehaladottsága miatt – a vállalási ár 70 %-ának megfizetése mellett lehet! Ez esetben Szolgáltató megsemmisíti az addig elkészült dokumentumokat.

Az adatvédelmi tájékoztatót megértettem, az e-mailben kiajánlott árat elfogadom, és az alábbi adatok szerint megrendelem a biztonsági és egészségvédelmi terv elkészítését: